您现在的位置:主页 > 唐诗 > 正文

《上云乐》原文,翻译,赏析

来源:中华诗词网 | 作者:张良 | 发表时间:2021-05-26 07:04:48 | 点击:199
古诗词学习网可以在线赏阅古诗上云乐原文,上云乐翻译、上云乐朗诵,出处及赏析,拼音版、朗读,本诗词出自李白代表

金天之西,白日所没。
康老胡雏,生彼月窟。
巉岩容仪,戍削风骨。
碧玉炅炅双目瞳,黄金拳拳两鬓红。
华盖垂下睫,嵩岳临上唇。
不睹诡谲貌,岂知造化神。
大道是文康之严父,元气乃文康之老亲。
抚顶弄盘古,推车转天轮。
云见日月初生时,铸冶火精与水银。
阳乌未出谷,顾兔半藏身。
女娲戏黄土,团作愚下人。
散在六合间,濛濛若沙尘。
生死了不尽,谁明此胡是仙真。
西海栽若木,东溟植扶桑。
别来几多时,枝叶万里长。
中国有七圣,半路颓洪荒。
陛下应运起,龙飞入咸阳。
赤眉立盆子,白水兴汉光。
叱咤四海动,洪涛为簸扬。
举足蹋紫微,天关自开张。
老胡感至德,东来进仙倡。
五色师子,九苞凤凰。
是老胡鸡犬,鸣舞飞帝乡。
淋漓飒沓,进退成行。
能胡歌,献汉酒。
跪双膝,立两肘。
散花指天举素手。
拜龙颜,献圣寿。
北斗戾,南山摧。
天子九九八十一万岁,长倾万岁杯。

  拼音解读  

jīn tiān zhī xī ,bái rì suǒ méi 。
kāng lǎo hú chú ,shēng bǐ yuè kū 。
chán yán róng yí ,shù xuē fēng gǔ 。
bì yù guì guì shuāng mù tóng ,huáng jīn quán quán liǎng bìn hóng 。
huá gài chuí xià jié ,sōng yuè lín shàng chún 。
bú dǔ guǐ jué mào ,qǐ zhī zào huà shén 。
dà dào shì wén kāng zhī yán fù ,yuán qì nǎi wén kāng zhī lǎo qīn 。
fǔ dǐng nòng pán gǔ ,tuī chē zhuǎn tiān lún 。
yún jiàn rì yuè chū shēng shí ,zhù yě huǒ jīng yǔ shuǐ yín 。
yáng wū wèi chū gǔ ,gù tù bàn cáng shēn 。
nǚ wā xì huáng tǔ ,tuán zuò yú xià rén 。
sàn zài liù hé jiān ,méng méng ruò shā chén 。
shēng sǐ le bú jìn ,shuí míng cǐ hú shì xiān zhēn 。
xī hǎi zāi ruò mù ,dōng míng zhí fú sāng 。
bié lái jǐ duō shí ,zhī yè wàn lǐ zhǎng 。
zhōng guó yǒu qī shèng ,bàn lù tuí hóng huāng 。
bì xià yīng yùn qǐ ,lóng fēi rù xián yáng 。
chì méi lì pén zǐ ,bái shuǐ xìng hàn guāng 。
chì zhà sì hǎi dòng ,hóng tāo wéi bò yáng 。
jǔ zú tà zǐ wēi ,tiān guān zì kāi zhāng 。
lǎo hú gǎn zhì dé ,dōng lái jìn xiān chàng 。
wǔ sè shī zǐ ,jiǔ bāo fèng huáng 。
shì lǎo hú jī quǎn ,míng wǔ fēi dì xiāng 。
lín lí sà tà ,jìn tuì chéng háng 。
néng hú gē ,xiàn hàn jiǔ 。
guì shuāng xī ,lì liǎng zhǒu 。
sàn huā zhǐ tiān jǔ sù shǒu 。
bài lóng yán ,xiàn shèng shòu 。
běi dòu lì ,nán shān cuī 。
tiān zǐ jiǔ jiǔ bā shí yī wàn suì ,zhǎng qīng wàn suì bēi 。


※ 阅读提示:诗文拼音为程序生成,因此多音字的拼音也可能不准确。
  相关翻译 相关赏析 作者相关

李白

热门标签
友情链接
Copyright © 2002-2017 nqxcb.cn. 中华诗词网 版权所有
唐诗宋词古诗赏析-中华诗词网苏ICP备19029304号 | 网站地图 | TXT | 法律声明:如有侵权,请告知网站管理员我们会在7个工作日内处理。管理员邮箱:l39404356youjia@163.com