您现在的位置:主页 > 杂诗 > 正文

尊嘉(季春兮阳阳)

来源:中华诗词网 | 作者:默认作者 | 发表时间:2021-01-25 07:21:09 | 点击:160
中国诗词论坛可以在线赏阅古诗尊嘉(季春兮阳阳)原文,尊嘉(季春兮阳阳)翻译、尊嘉(季春兮阳阳)朗诵,出处及
尊嘉(季春兮阳阳)原文   【尊嘉】 季春兮阳阳,列草兮成行。 余悲兮兰生,委积兮从横。 江离兮遗捐,辛夷兮挤臧。 伊思兮往古,亦多兮遭殃。 伍胥兮浮江,屈子兮沉湘。 运余兮念兹,心内兮怀伤。 望淮兮沛沛,滨流兮则逝。 榜舫兮下流,东注兮□盖盖。 蛟龙兮导引,文鱼兮上濑。 抽蒲兮陈坐,援芙蕖兮为盖。 水跃兮余旌,继以兮微蔡。 云旗兮电骛,鯈忽兮容裔。 河伯兮开门,迎余兮欢欣。 顾念兮旧都,怀恨兮艰难。 窃哀兮浮萍,汎淫兮无根。   尊嘉(季春兮阳阳)拼音解读   【zūn jiā 】 jì chūn xī yáng yáng ,liè cǎo xī chéng háng 。 yú bēi xī lán shēng ,wěi jī xī cóng héng 。 jiāng lí xī yí juān ,xīn yí xī jǐ zāng 。 yī sī xī wǎng gǔ ,yì duō xī zāo yāng 。 wǔ xū xī fú jiāng ,qū zǐ xī chén xiāng 。 yùn yú xī niàn zī ,xīn nèi xī huái shāng 。 wàng huái xī pèi pèi ,bīn liú xī zé shì 。 bǎng fǎng xī xià liú ,dōng zhù xī □gài gài 。 jiāo lóng xī dǎo yǐn ,wén yú xī shàng lài 。 chōu pú xī chén zuò ,yuán fú qú xī wéi gài 。 shuǐ yuè xī yú jīng ,jì yǐ xī wēi cài 。 yún qí xī diàn wù ,tiáo hū xī róng yì 。 hé bó xī kāi mén ,yíng yú xī huān xīn 。 gù niàn xī jiù dōu ,huái hèn xī jiān nán 。 qiè āi xī fú píng ,fá yín xī wú gēn 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。
  相关翻译 相关赏析 作者介绍
相关文章
热门标签
友情链接
Copyright © 2002-2017 nqxcb.cn. 中华诗词网 版权所有
唐诗宋词古诗赏析-中华诗词网苏ICP备19029304号 | 网站地图 | TXT | 法律声明:如有侵权,请告知网站管理员我们会在7个工作日内处理。管理员邮箱:l39404356youjia@163.com