您现在的位置:主页 > 杂诗 > 正文

株昭(悲哉于嗟兮)

来源:中华诗词网 | 作者:默认作者 | 发表时间:2021-01-25 07:21:30 | 点击:179
中国诗词论坛可以在线赏阅古诗株昭(悲哉于嗟兮)原文,株昭(悲哉于嗟兮)翻译、株昭(悲哉于嗟兮)朗诵,出处及
株昭(悲哉于嗟兮)原文   【株昭】 悲哉于嗟兮,心内切磋。 款冬而生兮,凋彼叶柯。 瓦砾进宝兮,捐弃随和。 铅刀历御兮,顿弃太阿。 骥垂两耳兮,中坂蹉跎。 蹇驴服驾兮,无用日多。 修洁处幽兮,贵宠沙劘。 凤皇不翔兮,鹑鴳飞扬。 乘虹骖□□兮,载云变化。 鹪明□开路兮,後属青蛇。 步骤桂林兮,超骧卷阿。 丘陵翔舞兮,溪谷悲歌。 神章灵篇兮,赴曲相和。 余私娱兹兮,孰哉复加加。 还顾世俗兮,坏败罔罗。 卷佩将逝兮,涕流滂沲。 乱曰: 皇门开兮照下土,株秽除兮兰芷睹。 四佞放兮後得禹,圣舜摄兮昭尧绪, 孰能若兮原为辅?   株昭(悲哉于嗟兮)拼音解读   【zhū zhāo 】 bēi zāi yú jiē xī ,xīn nèi qiē cuō 。 kuǎn dōng ér shēng xī ,diāo bǐ yè kē 。 wǎ lì jìn bǎo xī ,juān qì suí hé 。 qiān dāo lì yù xī ,dùn qì tài ā 。 jì chuí liǎng ěr xī ,zhōng bǎn cuō tuó 。 jiǎn lǘ fú jià xī ,wú yòng rì duō 。 xiū jié chù yōu xī ,guì chǒng shā mó 。 fèng huáng bú xiáng xī ,chún ān fēi yáng 。 chéng hóng cān □□xī ,zǎi yún biàn huà 。 jiāo míng □kāi lù xī ,hòu shǔ qīng shé 。 bù zhòu guì lín xī ,chāo xiāng juàn ā 。 qiū líng xiáng wǔ xī ,xī gǔ bēi gē 。 shén zhāng líng piān xī ,fù qǔ xiàng hé 。 yú sī yú zī xī ,shú zāi fù jiā jiā 。 hái gù shì sú xī ,huài bài wǎng luó 。 juàn pèi jiāng shì xī ,tì liú pāng duò 。 luàn yuē : huáng mén kāi xī zhào xià tǔ ,zhū huì chú xī lán zhǐ dǔ 。 sì nìng fàng xī hòu dé yǔ ,shèng shùn shè xī zhāo yáo xù , shú néng ruò xī yuán wéi fǔ ?
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。
  相关翻译 相关赏析 作者介绍
相关文章
热门标签
友情链接
Copyright © 2002-2017 nqxcb.cn. 中华诗词网 版权所有
唐诗宋词古诗赏析-中华诗词网苏ICP备19029304号 | 网站地图 | TXT | 法律声明:如有侵权,请告知网站管理员我们会在7个工作日内处理。管理员邮箱:l39404356youjia@163.com