您现在的位置:主页 > 杂诗 > 正文

昭世(世溷兮冥昏)

来源:中华诗词网 | 作者:默认作者 | 发表时间:2021-01-25 07:26:02 | 点击:99
中国诗词论坛可以在线赏阅古诗昭世(世溷兮冥昏)原文,昭世(世溷兮冥昏)翻译、昭世(世溷兮冥昏)朗诵,出处及
昭世(世溷兮冥昏)原文   【昭世】 世溷兮冥昏,违君兮归真。 乘龙兮偃蹇,高回翔兮上臻。 袭英衣兮缇纟習,披华裳兮芳芬。 登羊角兮扶舆,浮云漠兮自娱。 握神精兮雍容,与神人兮相胥。 流星坠兮成雨,进瞵盼兮上丘墟。 览旧邦兮滃郁,余安能兮久居。 志怀逝兮心懰栗,纡余辔兮踌躇。 闻素女兮微歌,听王后兮吹竽。 魂悽怆兮感哀,肠回回兮盘纡。 抚余佩兮缤纷,高太息兮自怜。 使祝融兮先行,令昭明兮开门。 驰六蛟兮上征,竦余驾兮入冥。 历九州兮索合,谁可与兮终生。 忽反顾兮西囿,睹轸丘兮崎倾。 横垂涕兮泫流,悲余后兮失灵。   昭世(世溷兮冥昏)拼音解读   【zhāo shì 】 shì hùn xī míng hūn ,wéi jun1 xī guī zhēn 。 chéng lóng xī yǎn jiǎn ,gāo huí xiáng xī shàng zhēn 。 xí yīng yī xī tí jiǎo xí ,pī huá shang xī fāng fēn 。 dēng yáng jiǎo xī fú yú ,fú yún mò xī zì yú 。 wò shén jīng xī yōng róng ,yǔ shén rén xī xiàng xū 。 liú xīng zhuì xī chéng yǔ ,jìn lín pàn xī shàng qiū xū 。 lǎn jiù bāng xī wēng yù ,yú ān néng xī jiǔ jū 。 zhì huái shì xī xīn liú lì ,yū yú pèi xī chóu chú 。 wén sù nǚ xī wēi gē ,tīng wáng hòu xī chuī yú 。 hún qì chuàng xī gǎn āi ,cháng huí huí xī pán yū 。 fǔ yú pèi xī bīn fēn ,gāo tài xī xī zì lián 。 shǐ zhù róng xī xiān háng ,lìng zhāo míng xī kāi mén 。 chí liù jiāo xī shàng zhēng ,sǒng yú jià xī rù míng 。 lì jiǔ zhōu xī suǒ hé ,shuí kě yǔ xī zhōng shēng 。 hū fǎn gù xī xī yòu ,dǔ zhěn qiū xī qí qīng 。 héng chuí tì xī xuàn liú ,bēi yú hòu xī shī líng 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。
  相关翻译 相关赏析 作者介绍
相关文章
热门标签
友情链接
Copyright © 2002-2017 nqxcb.cn. 中华诗词网 版权所有
唐诗宋词古诗赏析-中华诗词网苏ICP备19029304号 | 网站地图 | TXT | 法律声明:如有侵权,请告知网站管理员我们会在7个工作日内处理。管理员邮箱:l39404356youjia@163.com